top of page

Heteren Zuid

Aanspreekpunt: Kelvin Derksen

Woningbouw in Heteren Zuid 

Als sinds de verhuizing van SDOO naar sportpark Bretagne in 2005 spreekt men over grootschalige woningbouw in het gebied tussen de Boterhoeksestraat en de Polderstraat. Zowel bij de totstandkoming van het Dorpsontwikkelingsplan in 2013 als de update in 2023 heeft een groot deel van de inwoners die hun input hebben gegeven deze wens bevestigd. Een duidelijk signaal aan ons als Dorpsraad om ons hiervoor in te zetten. De voornaamste redenen die worden aangedragen voor grootschalige woningbouw in dit gebied zijn: 

  • Meer woningen zodat betrokken inwoners in ons dorp kunnen blijven wonen en starters meer kans hebben op een eigen koopwoning. Ook zouden seniorenwoningen helpen om meer doorstroom op gang te brengen

  • Geen verdere grootschalige uitbreiding van het bedrijventerrein in dit gebied waardoor de balans tussen dorp en bedrijventerrein kan worden hersteld 

  • Meer aanwas en daarmee meer continuïteit voor verenigingen en scholen

  • Verbinding met en veilige fietsroutes naar sportpark Bretagne

  • Meer commercieel draagvlak voor lokale ondernemers, waaronder in het Hart van Heteren

  • Grotere kans op nog te vestigen ondernemers, zoals bijvoorbeeld een slager of drogisterij. Zij geven aan door het ontbreken van een tweede supermarkt een groter aantal inwoners nodig te hebben om zich verantwoord te kunnen vestigen in Heteren

  • Uitbreiding van het (fiets)recreatienetwerk 

  • Een veiligere Boterhoeksestraat met een maximumsnelheid van 30km per uur

Woonconferentie Heteren 

Om inwoners bij te praten over de laatste stand van zaken en de reacties van inwoners op te halen heeft Dorpsraad Heteren op 29 januari 2024 een Woonconferentie Heteren georganiseerd. De naar schatting 250 aanwezigen was opnieuw een bevestiging van de behoefte aan woningbouw in dit gebied. Na korte presentaties van Dorpsraad Heteren, gemeente Overbetuwe, Woningstichting Heteren, het woningbouw-consortium en K3 Delta was er ruimte voor vragen. Na het plenaire deel was er een informatiemarkt om verder met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder is het mogelijk om de presentatie te bekijken. Ook hebben we een video gemaakt om inwoners die niet aanwezig konden zijn te informeren. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@dorpsraadheteren.nl

bottom of page