top of page

Een duidelijke missie en visie vormen onze basis en hieruit is de structuur van de dorpsraad ontstaan.

 

Binnen deze structuur hebben wij diverse functies met allen een duidelijke focus.  

 

Maak kennis met de personen die jou vertegenwoordigen.

Missie & Visie

Wat is onze focus en waar staan wij voor?

Structuur

 

Wie vervult welke rol en heeft welke taken?

Dorpsraadsleden

Wie zijn wij en wat zijn onze drijfveren?

bottom of page