top of page

Kastanjelaan

Aanspreekpunt: Kelvin Derksen

Een veilige Kastanjelaan

De Kastanjelaan heeft de potentie om een sfeer- en stijlvolle entree van Heteren te zijn. Via de slingerende dijk rijdt men, met zicht op de Plas van Wijck en de karakteristieke Peperbus, ons mooie dorp binnen.

De dagelijkse praktijk is echter helaas minder romantisch. Borden en stickers op containers herinneren de vele weggebruikers aan de maximumsnelheid van 30 km per uur, maar omdat de weginrichting hier niet bij aansluit, dendert het verkeer door de straat. Levensgevaarlijk vinden de aanwonenden, waaronder een toenemend aantal jonge gezinnen. En dus: tijd voor actie!

De laatste ontwikkelingen

- Een actieve groep betrokken aanwonenden pakt de handschoen op en is een werkgroep gestart

- De werkgroep heeft de problemen in kaart gebracht en oplossingsrichtingen uitgedacht

- De dorpsraad ondersteund de werkgroep bij de realisatie van een professioneel visueel plan

- Op 3 oktober 2017 is het plan aangeboden aan wethouder Van Baal en raadsvoorzitter Van Brakel

- Tijdens het debat over Heteren op 5 maart 2018 spreken diverse partijen vertrouwen uit in het plan

- Wethouder Van Baal spreekt uit dat het eerste deel van de Kastanjelaan in 2019 zal worden gerealiseerd

- De politiek besluit in het najaar van 2018 definitief over opname op de gemeentelijke begroting 2019

- De ontwikkeling van het eerste deel van de Kastanjelaan is alsnog op de begroting van 2019 opgenomen

- Het co-creatie traject t.b.v. de nieuwe inrichting van de Kastanjelaan is gestart

- Het co-creatie traject heeft geresulteerd in een inrichtingsplan in lijn met herinrichting Flessestraat

- De realisatie van de herinrichting van de Kastanjelaan is opgenomen in de planning

- Halverwege 2021 start realisatie van Kastanjelaan Oost.

bottom of page