top of page

Geschiedenis Heteren

De ontwikkeling

Heteren is een oud dorp aan de rivier. Kenmerkend is de van oorsprong eenvoudige wegenstructuur. Heteren bestond uit de Kastanjelaan gelegen op een oude rivierdijk en evenwijdig daaraan de later aangelegde Onze Lieve Vrouwestraat en Dorpsstraat. Naar het zuiden loopt de Flessestraat richting Boterhoeksestraat en Achterstraat. Langs deze straten kwam de kenmerkende open lintbebouwing voor. Aan deze wegen waren de kerken, de scholen en het gemeentehuis gevestigd.

 

Verder hadden de notabelen (burgemeester, dokter en notaris) er hun woning en de neringdoenden (winkeliers en kleine fabrikanten) hun bedrijfjes. De belangrijkste bron van inkomsten was de landbouw en in het bijzonder de fruitteelt. Bovendien waren voor Heteren de steenfabrieken erg belangrijk. 

 

Tot het eind van de jaren zestig werd er alleen gebouwd voor de aanwas van de eigen bevolking. De Vogelbuurt en de eerste straten van de Bloemenbuurt zijn tussen 1947 en 1967 ontstaan. Dit veranderde drastisch door de aanleg van de brug over de Rijn met een op- en afrit in noordelijke richting en het opvangen van de zogenaamde "overloop" van de Veluwezoom.

 

Daarnaast nam door de mechanisatie in de landbouw de werkgelegenheid in die sector sterk af en moesten er andere banen gevonden worden. Door de verbeterde verbindingen vonden veel mensen een baan in Wageningen of Arnhem.

 

Door deze ontwikkelingen kwam de woningbouw in een grote stroomversnelling. 

Er werden veel bouwplannen in uitvoering genomen en honderden woningen opgeleverd in diverse bestemmingsplannen. De zuidwestelijke kant van Heteren tot aan de Bretagnesingel / Kamperfoeliestraat is in die tijd ontstaan. Heteren groeide toen in een snel tempo naar een inwonertal van 3500. In de jaren 80 ontstonden de wijken de Beemd en de Boterhof. En als laatste grote uitbreiding werd in de late jaren 90 de wijk "de Melkweide" met ruim 500 woningen gebouwd. Het inwonertal is ondertussen gestegen naar ruim 5000.

Het oude dorp met zijn lintbebouwing had geen echt centrum en dit is er ook met de uitbreidingen nog niet gekomen. Het lijkt erop dat Heteren daar gebouwd heeft waar grond voor bebouwing ter beschikking kwam en dat er niet echt een stedenbouwkundige visie aan ten grondslag heeft gelegen. Op dit moment vind een grote verbouwing plaats in het dorp. Meer informatie hierover is te vinden onder het project Hart van Heteren.

Lees voor meer nieuws over Heteren ook alle voorgaande edities van dorpsmagazine De Peperbus. Via deze link ben je met 1 klik bij het archief. 

Weetjes over Heteren

- Het ontstaan van ons dorp stamt uit de tijd van de Romeinen en Batavieren

- De eerste naam van ons dorp is ontstaan in 1232 en luidde "Insula de Hetere"

- De Peperbus is het restant van een in 1834 ingestorte buitendijkse kerk 

- De muren van de Peperbus zijn tot wel 140 cm dik

- Heteren was in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk onderdeel van de frontlinie

- Door de Duitse operatie "Fall Storch" kwam Heteren tijdelijk onder water te staan

- Het Crossroads monument herinnert aan een heldhaftig vuurgevecht dat plaatsvond dichtbij Heteren

- Deze slag is later verfilmd in de televisieserie Band Of Brothers, geregisseerd door o.a. Steven Spielberg 

- Voetbalanalist Johan Derksen en profvoetballer Jan Menting zijn afkomstig uit Heteren

- Generaal-Majoor Stanisław Sosabowski is ereburger van de voormalige gemeente Heteren

- Heteren maakt sinds 1 januari 2001 deel uit van de Gemeente Overbetuwe

Heb jij leuke weetjes over Heteren die hier nog niet staan weergegeven, geef deze dan door via het contactformulier op onze website of via een e-mail naar info@dorpsraadheteren.nl

 

bottom of page