top of page

Hart van Heteren

Aanspreekpunt: Hella Grandjean

Het hart van Heteren

Al ruim 30 jaar spreken het dorp, de ondernemersvereniging en de gemeente over een dorpshart in Heteren. Een écht dorpshart dat ontmoetingen stimuleert.

 

- Een dorpsplein geeft ons de mogelijkheid om evenementen te organiseren en marktkramen te ontvangen 

- Winkelruimte zorgt voor concentratie en verrijking van het winkelaanbod en overige voorzieningen

- Woningen boven de winkelruimte bieden mensen een kans om zich in Heteren te vestigen

Wij zijn ervan overtuigd dat de invulling van dit huidige bestemmingsplan kan slagen wanneer we buiten gebaande paden durven gaan en met de gemeente samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen. Wij geloven in de kracht van onze inwoners en de vindingrijkheid waarmee wij steeds weer omdenken.

De laatste ontwikkelingen

- De projectontwikkelaar geeft aan de winkelruimte niet verhuurd te krijgen voor de huidige m2 prijs

- De dorpsraad van Heteren spreekt uit middels een stichting zelf de winkelruimte te willen exploiteren

- De coalitie dient een motie in die het wijzigen van het oorspronkelijke bestemmingsplan mogelijk maakt

- De oppositie dient een tegenmotie in waarbij wordt vastgehouden aan het huidige bestemmingsplan

- Ruim 120 Heterenaren vertrekken naar Elst om tijdens de raadsvergadering hun wens uit te spreken

- Op 6 februari 2018 neemt de raad een motie aan die ruimte biedt aan het stichtingsplan van de dorpsraad 

- Tijdens het debat over Heteren op 5 maart 2018 spreken diverse partijen vertrouwen uit in dit plan

- De gemeente en de dorpsraad evalueren de samenwerking en spreken hernieuwd vertrouwen uit

- Het succesvolle adviesbureau Fresh Forward is verkozen om het creatieve proces aan te jagen

- De dorpsraad spreekt uit dat dit de laatste ultieme poging is om tot een dorpshart te komen

- In een overvolle meeuwenzaal in de Bongerd presenteren de initiatiefnemers het plan van aanpak

- 8 januari zijn in de Bongerd de huidige stand van zaken en de vervolgstappen gepresenteerd

- De presentatie van 8 januari trok veel belangstelling en heeft voor nog meer enthousiasme gezorgd

- De website www.hartvanheteren.nl is gelanceerd

- Volg ook de Facebookpagina Hart van Heteren voor de laatste updates

- Het enthousiasme onder ondernemers is groot en de eerste handtekeningen zijn gezet

- Op 11 april heeft de stichting en de projectontwikkelaar de eerste schetsen gedeeld

- De ondernemers en projectontwikkelaar zijn gestart met het indelen van het te bouwen dorpshart 

- De projectgroep kondigt aan tijdens de Midnummer Night meer informatie te delen over de voortgang

- Ontzettend veel enthousiaste reacties van de circa 1500 inwoners die de tent bezochten

- Alles is rond en het raadsvoorstel voor realisatie is aangenomen 

- De inwoners van Heteren krijgen middels de Heterense Courant meer informatie over de plannen

- De geplande info-avond van 13 april 2020 kan geen doorgang vinden i.v.m. de corona-maatregelen

- De presentatie is op video opgenomen en via diverse digitale kanalen alsnog verspreid 

- Aannemer NTP start met de herinrichting van de Flessestraat

- Stichting Hart van Heteren begint met de voorbereiding van fase 2: activatie van het Hart van Heteren

- Fase 2: Centrumobjecten, Collectieve marketing, Evenmeenten, Samenwerking met het bedrijventerrein

bottom of page